Wij adviseren geen Outpatient of tandheelkunde/optisch omdat dit relatief te duur is.
U kunt de vergoedingen en voorwaarden op de bestanden pagina downloaden.

Prijzen per jaar in USD - tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden!


24 uur bereikbaar 7 dagen per week

Het ondersteuningsteam van Wrlife is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar. E-mail berichten worden zeer snel beantwoord. Nadat u telefonisch met het ziekenhuis of Wrlife contact heeft gehad en u krijgt een akkoord voor de behandeling dan worden de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis voldaan.


Reeds bestaande aandoeningen worden niet vergoed. Denk hierbij aan:

Een medische ziekte, verwonding of aandoening die u al had voordat u de verzekering had afgesloten, kan worden beschouwd als een "reeds bestaande aandoening".


Wachtijd voor het afsluiten bij covid is 2 weken!

Let op Belangrijk!
Jonger dan 65 jaar 3 maanden wachttijd specifieke ziekten.


Voor 65 jaar en ouder: 2 keuzes
1 Gezondheidscontrole voorafgaand aan de dekking vereist om reeds bestaande aandoeningen vast te stellen (de controle mag niet ouder zijn dan 30 dagen).
2 Een wachttijd van één jaar vóór dekking voor specifieke ziekten.

Specifieke ziekten:

hoge bloeddruk, hart en vaatziekten, alle tumoren, poliepen. cyste, hernia, aambeien, prostaatziekte, suikerziekte, kanker, galblaasontsteking, galstenen, steentjes van de urinewegen.


Serenity en Elite plannen vergoeden  DEGENERATIEVE ZIEKTES pas na 15 jaar- u kan de lijst downloaden onder bestanden.

BELANGRIJK: op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van Stichting Nederlanders Overzee geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst, drukfouten en vertaalfouten voorbehouden.