Wij adviseren geen Outpatient of tandheelkunde/optisch omdat dit relatief te duur is.
U kunt de vergoedingen en voorwaarden op de bestanden pagina downloaden.

Prijzen per jaar in USD - tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden!


24 uur bereikbaar 7 dagen per week

Het ondersteuningsteam van Wrlife is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar. E-mail berichten worden zeer snel beantwoord. Nadat u telefonisch met het ziekenhuis of Wrlife contact heeft gehad en u krijgt een akkoord voor de behandeling dan worden de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis voldaan.


Reeds bestaande aandoeningen worden niet vergoed. Denk hierbij aan:

Een medische ziekte, verwonding of aandoening die u al had voordat u de verzekering had afgesloten, kan worden beschouwd als een "reeds bestaande aandoening".


Wachtijd voor het afsluiten bij covid is 2 weken!

Let op Belangrijk!
Jonger dan 65 jaar 3 maanden wachttijd specifieke ziekten.


Voor 65 jaar en ouder: 2 keuzes
1 Gezondheidscontrole voorafgaand aan de dekking vereist om reeds bestaande aandoeningen vast te stellen (de controle mag niet ouder zijn dan 30 dagen).
2 Een wachttijd van één jaar vóór dekking voor specifieke ziekten.

Specifieke ziekten:

hoge bloeddruk, hart en vaatziekten, alle tumoren, poliepen. cyste, hernia, aambeien, prostaatziekte, suikerziekte, kanker, galblaasontsteking, galstenen, steentjes van de urinewegen.


BELANGRIJK: op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van Stichting Nederlanders Overzee geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst, drukfouten en vertaalfouten voorbehouden.