We zijn een kleinschalige hulpverlenende organisatie, die hulp aanbiedt aan Nederlanders buiten Europa.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van hulp aan gedetineerden, scholing, ouderen, zieken, eenzame, evenals het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen, (zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders buiten Europa. 

In samenspraak met de mensen zelf, eventueel samen met hun naaste familie, vrienden of een zorgverlener, gaan we na wat er nodig is aan hulp begeleiding en ondersteuning.


Stichting Nederlanders Overzee is geen makelaar of tussenpersoon, maar speelt een rol als onafhankelijk erkend adviseur  bij de verzekeringsmaatschappij "Wrlife".

Stichting Nederlanders Overzee is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen de aspirant-verzekeringsnemer en de verzekeraar "Wrlife". Stichting Nederlanders Overzee is een vrijblijvend adviseur en zowel de aspirant-verzekeringsnemer als de  verzekeraar "Wrlife" vrijwaren Stichting Nederlanders Overzee voor alle gevolgen die uit enige overeenkomst kunnen voortvloeien.


Stichting Nederlanders Overzee

Vd Duyn van Maasdamstraat 69

3118LC Schiedam Zuid-Holland Nederland

K.v.K - nummer: 66027195

RSIN: 856363996 - SBI-code 88992 

Maatschappelijkwerk - Hulp voor Nederlanders buiten Europa.