Het contract stopzetten:

U als klant moet zelf een mail sturen naar contact@wrlife.net

Met vermelding van de datum en reden van annulering.

E-mails afkomstig van de agent of adviseur worden niet geaccepteerd.

Er word alleen overgaan tot annulering als er e-mail wordt ontvangen van het e-mailadres van de klant vanwege de Wbp-wet.