Schaderegeling (bijgewerkt 30-11-2023):


Als u contact opneemt met een ziekenhuis of wordt opgenomen, vermeld dan ASSIST INTERNATIONAL SERVICES onder deze naam is Wrlife bekend bij alle ziekenhuizen in Thailand.


Alarmcentrale Thailand

Alarmcentrale (24 uur in Bangkok (Engelse en Thaise taal) +66(0)953697939 mobiel voor noodgevallen

U krijgt een antwoord apparaat te horen:

De standaard taal is Engels

druk op 9 = Thaise taal

druk op 1 - ongeval

druk op 2 - U ben opgenomen in het ziekenhuis

druk op 3 - Informatie over uw claim

druk op 4 - Administratie

Vast: tel +66(0)27197831, fax +66(0)27197830


Alarmcentrale Londen - Engeland

Alarmcentrale (24 uur) in Londen (Engelstalig) 24 uur via gratis hotline in Thailand +66(0)20260616


Intramurale zorg of ziekenhuis opname

In het geval van intramurale zorg, dient u voor uw opname uw verzekeringskaart en uw verzekeringsbewijs aan de medische staf af te geven zodat deze contact kunnen opnemen met ASSIST INTERNATIONAL SERVICES of bel een van onze noodnummers.

In geval van ziekenhuisopname (Inpatient) betaalt het platform direct het ziekenhuis nadat Wrlife het medische behandeling rapport heeft ontvangen wat door het ziekenhuis naar ons wordt verzonden.

Als het ziekenhuis niet tijdig het medische rapport opstuurt, hiervoor geen tijd of een andere reden heeft waardoor Wrlife het medisch rapport niet ontvangt moet de patiënt moet in dat geval de betaling zelf voorschieten. Dus het is van primair belang dat Wrlife zo snel mogelijk het medisch rapport ontvangt.


Niet dringende ziekenhuisopname

Bij een niet dringende ziekenhuisopname is voorafgaande toestemming van Wrlife nodig.

De verzekerde moet de aanvraag met de behandelingsgegevens en het bedrag per e-mail indienen bij: operations@assisinter.com en wachten op beslissing.


Bij poliklinische behandeling of bij het niet ontvangen van het medisch rapport (of niet tijdig) schiet de verzekerde de betaling voor en stuurt deze naar claim@assistinter.com

Wat heeft Wrlife nodig om u binnen 7 werkdagen uw vordering te betalen indien onderstaande gegevens zijn ontvangen.

Ziekenhuisrekening - Medisch rapport - Bankgegevens - Huis of kantooradres

1/ Gedetailleerd medisch rapport met alle gegevens van de verzekerde

2/ Gespecificeerde nota van de behandelingen en medicijnen

3/ Bankgegevens

4/ Adres

5/ Zet in de mail naar claim@assistinter.com bij het onderwerp met MDI nummer wat u rechtsboven op uw verzekeringsbewijs kan vinden.

Attentie

Als niet alle informatie in één e-mail wordt ontvangen, wordt de claim niet behandeld omdat er informatie ontbreekt.

Een onvoltooide claim kan niet worden verwerkt

Claims die meer dan 3 maanden na het incident worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.


In het geval dat Wrlife slechts een aanvullende verzekering is:

Moet de klant contact opnemen met zijn primaire verzekering.
Zelf de ziekenhuisrekeningen betalen en dient vervolgens alle documentatie en betalingsbewijzen in bij WRLIFE ( zie hierboven)